Mamma´s senaste blogg är daterad den 6 Juni 2007;

Min romska vän. 

Min romska väninna har till och från funnits med i mina bloggar. Vi har suttit tillsammans sedan Kronobergshäktet, sedan på Riksmottagningen, och nu på behandlingen på Slottet. Det är en fin kvinna med ett varmt hjärta. Jag tycker mycket om henne.

Precis som många av oss finns en trasig själ. Ett missbruk som har skadat hennes omgivning, men mest henne själv. Idag går hon in för behandlingen i ett hopp om ett bra liv. Det är svårt, och inte heller min sak att tro vem som ska klara ett nyktert liv efter behandlingen, men nog tror jag och hoppas mycket för hennes del.

Hennes strafftid är tre år och när delen av straffet är avräknad skall hon mucka i April.

Bär vi flyttade upp till slottet för behandling fick vi båda besked om att vi hade förhöjd säkerhetsrisk  . Skillnaden var att min säkerhet gick över till det normala efter ett par månader, men inte hennes.

Hon har fortfarande den förhöjda säkerheten, trots att hennes straff är kortare än mitt. Trots att många sitter för betydligt grövre brott än henne och inte har den förhöjda säkerhete. Hon har sedan tidigare avvikit från en kontraktsvård, men det har många här (och värre saker) utan att anses som någon högre säkerhetsrisk. Under denna fängelsevistelse har hon ingen misskötsamhet eller rapporter om sådan. Tvärtom kom hon till Hinseberg med goda papper från Kronobergshäktet och på Hinseberg har hon som sagt skött sig.

Efter några månader  fick hon besked om att hennes förhöjda säkerhet berodde på att hon hade ett kriminellt nätverk. Ett krininellt nätverk är något som de flesta kvinnor här har och det utan förhöjd säkerhetsrisk. Hon har ingen tillhörighet i Bandidos, eller någon liknande organiserad kriminalitet. Nej, det kriminella nätverket är mest ”gubbarna på parkbänkarna” i den småstad hon kommer ifrån. Med vilka hon för övrigt inte har någon kontakt med sedan hon häktades. Socialtjänsten och polisen i hennes hemstad är beredda att intyga detta, men Hinseberg menar att sådana intyg inte är av intresse för dem.

Hennes nätverk idag är en sambo och barnen, en sjuk mor och syskon. Ingen av de ovanstående är kriminella eller missbrukare.

Vad innebär då en förhöjd säkerhetsklass?

  • Hon får inte söka sig till någon lägre klassad säkerhetsanstalt än Hinseberg.
  • Hon kan inte under hela sitt fängelsestraff få permission.
  •  Hon får inte boka besökslägenheten för ett längre besök med sina barn ( vilket annars har prioritet för kvinnor med minderåriga barn).
  • Hon kan inte i slutet av sitt fängelsestraff slussas ut till vårdvistelse för fortsatt behandling av sitt missbruk.
  • Hon får inte arbeta utomhus.
  • När hon av starka skäl tvingas lämna anstalten för t.ex. vård på Örebro sjukhus (vilket skedde nyligen) transporterades hon dit under kränkande former; midjebälte, handfängsel, och extra förstärkning av polis med blåvita bilen.

Det är ganska hårda villkor som ställts utan möjlighet att försvara sig eller på något sätt få upprättelse.

Innan hon fick förklaringen om det ”kriminella nätverket” var säkerhetsavdelningen mycket tyst om grunderna. När hon sedan fick grunderna klart för sig och ville skaffa fakta som motbevisade deras påstående så sades det tydligt att dessa fakta på inget sätt skulle förändra säkerhetsavdelningens beslut om förhöjd säkerhet.

Det lustiga (eller olustiga) är att den personal vi umgås med dagligen också är oförstående inför detta beslut.

Hennes misstankar (vilket delas av många medfångar) är att hennes ursprung Finsk romer, med alla de fördomar som finns kring hennes folk, är orsaken till att säkerhetsavdelningen på Hinseberg har dömt ut hennes nätverk som kriminellt. De har därmed, på falska grunder höjt hennes sökerhet och idag även om de kanske börjar ana det felaktiga i deras beslut är för maktsjuka för att ändra sitt beslut.

Hon har skrivit en anmälan till DO (Diskriminerings Ombudsmannen). Jag hoppas innerligt att DO synar hennes sak grundligt. Mest för att jag tror att Hinsebergs beslut är rasistiskt, men också  därför att jag känner att alltför ofta tas felaktiga beslut på Hinseberg där vi inte kan försvara oss eller får chansen att prata i egen sak.

En sak vet jag. Att den trygghet som ett rättsäkerhetssystem ska trygga saknas inom svenska Kriminalvård.

Annonser