Mamma´s senaste blogg är daterad Hinseberg den 18 April 2007;

Tolvstegsbehandlingen.

Jag har ju tidigare berättat att jag går tolvstegsbehandling på Slottet. (Slottet är en gammal vacker Herrgård som finns på Hinseberg.)

Jag trivs på behandlingsavdelningen och varje dag upplever jag också att den har mycket att ge mig för mitt tillfrisknande.

Jag har i bloggarna till och från fått frågan hur 12-stegsbehandlingen fungerar. Jag har inte svarat, då det känns som att jag jobbar med en process som är min och alltför privat att lämna ut. Dessutom är vi fler kvinnor som går behandlingen och jag vill på inget vis beskriva den behandling eller process gruppen genomgår av hänsyn till dem.

Behandlingen upptar 50% av arbetstiden och 50% arbetar vi i utearbete. Men i tankar och känslor upptar ofta behandlingen mig till 100%. På något sätt är behandlingen integrerad i hela min tillvaro. Jag tycker det är bra.

Men när jag skriver mina bloggar, har jag valt att beskriva Kriminalvården och mina upplevelser utifrån det. Eftersom behandlingen upptar så mycket av mig, blir det också färre bloggar då jag valt att göra åtskillnaden 12-stegsprogrammet – Kriminalvård.Detta sagt för att betona att jag nu är inne i behandling och är tacksam för den. Jag ser brister och förtjänster också inom Kriminalvården. Den största förtjänsten jag mött är dock den att jag går 12-stegsprogrammet och att jag trivs med det.

Men mina bloggar kommer ändå inte i fortsättningen att ta upp behandlingen, mer än att det är något jag gör här och att jag är väldigt tacksam över den möjligheten.

Annonser