Mamma´s senaste blogg är daterad Måndagen den 19 Mars 2007:

Kaffetorka!

Vi brukar få 1 kilo per fånge och vecka, nu har köket utan förvarning dragit ner kaffemängden till ½ kilo per fånge och vecka. Det är en katastrof. På sju fångar har vi fått tre kilo i Torsdags. Idag är det slut!! Vi är alla kaffedrickare. Det här blir ingen bra vecka.

Annonser