Mamma´s senaste blogg är daterad den 4 Februari 2007;

Positiva nyheter.

Något positivt hände härom dagen. Kanske ni minns att jag var upprörd över att en väldigt ung kvinna satt här på Riksmottagningen. Hon har flyttats till en mindre avdelning. En avdelning med färre intagna och större personaltäthet. Det känns bra. Fortfarande har vi mycket unga kvinnor här. I hennes ställe kom någon som bara var något år äldre. Men den unga kvinnan som flyttades kändes speciellt skör. Det var bra att hon flyttades.

Men på sikt måste naturligtvis den största orsaken till det här problemet lösas. Nämligen att ingen som är dömd till mindre än fyra år har något här att göra. Genomför den regel som gäller för männen att deras Riksmottagning bara tar emot dem som är dömda till 4 år eller mer. Varför skillnaden finns är en gåta. Men en av de allvarliga konsekvenserna är solklar: tungt kriminella blandas med unga kvinnor. Jovisst, det finns en och annan riktigt ung kvinna som är dömd till fyra år eller mer, men det är lyckligtvis undantag.

Vi behöver en jämnlikhet mellan könen även i Kriminalvården. Inte minst för de unga kvinnornas skull.

Annonser