Mamma´s senaste blogg är daterad den 30 Januari 2007:

Bra information från Kronobergshäktet.

Vi är många här som är färdiga med vår utredning just nu. Med andra ord är vi många som föregående Torsdag eller kommande Torsdag ska upp till kollegium för att få våra villkor bestämda. Utifrån detta blir det många samtal om vad det finns för möjligheter att göra något konstruktivt av fängelsestraffet.

De allra flesta vill nog ta den hjälp som finns för att förändra sina liv. I vart fall i det här skedet. Vi är några som kommer från Kronobergshäktet. Vi har mycket kunskap om vilka alternativ som finns. Vilka behandlingsmöjligheter som finns, var de finns och hur de arbetar. Detta var kunskap och information som vi fick när vi satt på öppna häktet 8:4 på Kronoberg. När folk frågar, så svarar vi. Idag fick jag förvånat frågan av en medfånge ”Hur vet ni allt det här?” Jag förklarade och hon stod där både förvånad och imponerad över att vi fått ett sådant ”försprång”. Efter en tids eftertanke sa hon; ”Men varför får vi inte sådan information här?” Är det någonstans det är viktigt är det väl här?! Här sitter vi sysslolösa med massor av tid i början av våra straff. De flesta av oss saknar helt kunskap om vad det innebär. Likaså saknas kunskapen om att det finns olika möjligheter och alternativ till att få hjälp. Tänk så väl dessa 4-8 veckorna på Riksmottagningen kunde användas. Om vi hade kunskapen och informationen då kunde vi bli en aktiv del i att planera vår egen rehabilitering. Att vara delaktig, att inges hopp om något positivt i att förändras borde vara steg ett i en lyckad utslussning tillbaka till samhället. Varför denna möjlighet helt bortses ifrån här på Riksmottagningen är ett stort frågetecken.

Och själv är jag bara tacksam för det arbete de lade ner på Kronoberg för att ge oss denna viktiga information. Oavsett om jag får möjlighet att genomföra den eller ej så har jag en planering. Det ger lite hopp och framför allt har jag en känsla av att det är jag som tar ansvaret för förändringarna i mitt eget liv.

Annonser