Mammas senaste blogg:

Har funderat lite på den diskussion jag haft med Kriminalvårdsbloggen. Till skillnad mot de flesta i personalen jag möter här verkar han ha viss kunskap om det hela systemet inom Kriminalvården. Jag uppskattar också hans sätt att kunna diskutera problematiken inom Kriminalvården. Vi har inte alls samma uppfattning om hur saker och ting fungerar och ibland inte ens om hur det borde fungera. Däremot tror jag att vi har en gemensam nämnare och det är att vi båda vill sträva efter att så många som möjligt ska komma ut från sina straff och ha fått hjälp att bygga upp sig själva med hjälp av KriminalVÅRDEN så att så många som möjligt INTE ska återfalla i brottslig verksamhet?

Jag uppskattar när våra diskussioner är sakliga och byggda på erfarenhet och kunskap, i stället för att gå till personangrepp, som jag förstått att det är väldigt lätt att göra i bloggvärlden om man har olika åsikter.

I den värld jag lever just nu, på riksmottagningen på Hinseberg, skulle jag önska fler av dessa kriminalvårdare. Som kan se till PERSON när man arbetar med människor, som kan svara konkret på saker man undrar över. Som verkar intresserad av att vilja ha förändringar och förbättringar både för att göra situationen dräglig under strafftiden, men framför allt för att han verkar inse att det gagnar oss ALLA, på både utsidan och insidan om man även kan behandla, i stället för att bara straffa om man vill slippa återfallsförbrytelse.

Kort sagt; jag uppskattar den sakliga diskussionen, även om min situation här just nu gör det allt mer svårt att förstå Kriminalvårdens huvudsyfte…

Annonser