Följande blogg som mamma har sänt, var daterad samma dag (27/12-06) som den föregående (blogg 4), men den var skriven på morgonen och denna på kvällen;

Här får man göra en skriftlig anhållan om allting. Minsta småsak måste göras per skriftlig anhållan.

I vissa saker har jag en viss förståelse att det måste vara så. Personalen vill helt enkelt ha tid att kolla saker innan de tar beslut. När det gäller andra små vardagliga bagateller är det verkligen en parodi.

Nåväl, jag lämnade in en telefonlista på vilka jag vill ha telefonkontakt med. Dessa personer ska kontrolleras och efter några veckor får jag avslag eller beviljat. Jag lämnade in anhållan om telefonkontakt med min familj, med min frivårdskonsulent och min advokat. Det lär ta tid att få svar, men på frivårdskonsulent och advokat har jag fått svar. Jag har beviljats ETT samtal till vardera och då ska samtalen avlyssnas härifrån. Jag gapar av häpnad. Min anhållan var i det första generell. Jag ville helt enkelt ha en möjlighet till telefonkontakt vid behov. Frivårdskonsulenten är ju den person (myndighet) som ska följa min rehabilitering här och senare när jag bli fri, vara den som håller kontakt med mig. Hon är den som ska hålla kontroll och stöd för en fortsatt positiv utveckling. Jag har haft tur och fått en frivårdskonsulent som jag har stort förtroende för.

Vi har tillsammans, medan jag fortfarande var på häktet, gått igenom min framtida planering. Hon har varit positiv till den och gett mig många goda råd som jag tagit med mig. Dessutom kommer frivården att få mycket mer att säga till om i den nya Kriminalvårdslagen från och med den 1/1-07. Tänk att Kriminalvårdsanstalten Hinseberg har så lite förtroende för denna samarbetspartner att samtalet måste avlyssnas och begränasa till ett samtal. Jag är full av häpnad.

När det gäller deras krav att eventuellt samtal till min advokat ska avlyssnas är jag ännu mer (om möjligt) förvånad. För jag tror nämligen att anstalten här bryter mot lagen. Mig veterligen har jag rätt till enskilda samtal med min advokat. Till och med när man sitter på restriktioner har man rätt till enskilda (icke avlyssnade samtal) med sin advokat. När man sitter mitt uppe i ett polisförhör kan jag bryta för ett enskilt samtal med min advokat. Men i ett fängelse skulle jag alltså inte ha det rättsliga skyddet. För mig ”ringer en varningsklocka”.

Jag skulle vilja veta om någon av er som läser denna blogg kan något om detta. I så fall var så snäll och berätta för mig hur det förhåller sig?

Annonser