Jag berättade i Blogg 10 att jag hade hållit mig sysselsatt med diverse ”projekt”. Jag tänkte bara kort berätta om resultatet.

De fonder där vi bad om pengar till ett familje-barnrum har avslagit. Där bör man fortsätta söka fonder.

De fonder där vi bad om pengar för att köpa julklappar till barnen har en avslagit begäran och den andra fonden har inte svarat.

Till de företag vi skrev och tiggde julklappar till de häktade (ca: 30 st.) har 4 avslagit och resten inte svarat.

Till förslaget att vi skulle få baka bröd till besöken, konferenser och studiebesök, var högsta chefen på Kronoberg positiv, även husmor var positiv. Men förslaget gick ändå inte att genomföra då hälsovårdsmyndigheterna sa nej. Köket är i för dålig standard. Dessutom måste personal som bakar till offentlig försäljning smittskyddstestas. Här finns många som bär på både C-Hepatit och HIV.

MEN ståuppkomikern Zinat Pirzadeh kommer hit i morgon. Vi är många som glädjer oss över det.

Annonser