Svar till Zmibabwweee´s (går att klicka på) kommentar.

Kommentarer som denna tycker jag inte bara är löjliga, utan dessutom intelligensbefriade.

Var i min och min dotters blogg har du läst att vi nedvärderar offer för brottslighet?

Däremot tror jag att summan av offer kan reduceras med en genomtänkt kriminalpolitik. Naturligtvis kan man inte få bort all återfallsförbrytelse, men den kan reduceras. Dessutom kan mycket brottslighet förebyggas om man helhjärtat skulle välja en sådan strategi.

En reflektion. Här sitter redan så många offer inlåsta!! Flertalet av kvinnorna här är misshandlade, våldtagna och utsatta för övergrepp. En av cheferna på vår avdelning rynkade pannan härom dagen och sa djupsinnigt: ”I mitt jobb träffar jag fler offer än kriminella.” För ett par veckor sedan skulle en av de kvinnor som satt här upp som målsägare i en rättssak. Det var en man som både våldtagit och misshandlat henne. Hon hade vårt fulla stöd. Andra kvinnor här hade varit utsatta för samma man och inte vågat anmäla honom. Dessutom som missbrukare och kanske i tillägg prostituerad får man sällan rätt. Än lever myten; ”vissa kvinnor kan inte våldtas”, och samma kvinnor anses ofta ”förtjäna en smäll”.

Faktum är att här bland 16 kriminella kvinnor har jag aldrig hört någon hånat ett brottsoffer. Däremot har jag upplevt djup vånda för vad man ställt till med. Kanske inte hos alla, MEN ingen har hånat offret.

Annonser