Följande blogg kom från mamma igår och är daterad från Kronobergshäktet Onsd. 6/12-06;

Det har verkligen varit neråt ett antal dagar. Försöker tänka vad det beror på att det är så tungt just nu. Jag tror det delvis beror på min kommande förflyttning till Hinseberg.

När jag fått mitt nej från Högsta Domstolen (för jag tror ganska säkert att det blir ett nej) då tar det bara ett par dagar och jag är verkställbar. Att vara verkställbar betyder att jag är klar för flyttning till fängelse. I mitt fall innebär det Hinseberg. Alla kvinnor som har två år eller mer måste till Riksmottagningen som finns på Hinseberg. Här finns en stor orättvisa mellan könen. Männen som är dömda till mindre än fyra år slipper Riksmottagningen, som för deras del ligger på Kumla. Det betyder att män kan ha dubbelt så långt straff som kvinnor, men ändå komma på anstalt nära hemmet med lättare förhållningssätt än Riksanstalterna. Det är den s.k. närhetsprincipen som gäller. Någon sådan princip finns i praktiken inte för kvinnor. Då det finns för få kvinnliga anstalter för att göra det möjligt att använda sig av den. Tänk att en kriminell kvinna från Kiruna med två års fängelse eller mer måste till Hinseberg. Det är många, många mil för en anhörig, uppskattningsvis 200 mil!

Jag har många medfångar som redan transporterats till Hinseberg. Jag får brev från dem och det är inga roliga besked man får från dem. Den vän som jag skrev om för några dagar sedan. (Länk som du kan klicka på.) Hon som farit illa både i kropp och själ skrev till mig. Hennes största dröm var ett ”vanligt” liv och den här gången har hon verkligen jobbat för att få behandling. Hon hade bett om att få ringa det behandlingsställe som lovat henne plats. Hon fick nej. Då bad hon att få ringa till den person som varit hennes kontaktperson här på häktet. Fortfarande ett nej. Deras motivation var att hennes möjligheter att få behandling ligger så långt i framtiden att det finns ingen anledning för henne att upprätthålla dessa kontakter!!!

En annan kamrat blev mot sin vilja transporterad till Ystad från Hinseberg. Ystad är en så kallad ”disiplin-kåk”. Dit tvingas man om man misskött sig på Hinseberg. Det hade inte min kompis gjort. Det fanns bara ingen plats på Hinseberg. Min vän har stor familj i Stockholm och ett långt straff. Hon klagade och argumenterade för sina anhöriga och behovet av att hålla kontakt. Hon använde Kriminalvårdens regel om närhetsprincipen som argument. Hennes överklagan har inte besvarats men hon har ändå transporterats till Ystad.

Hinseberg ligger vackert. Husen är nybyggda. Rummen är jätte-fräscha. De som klagar, klagar på personalens godtyckliga behandling av dem. Och inte minst den rådande attityden; ”Det här är fängelse=förvaring” Förfrågningar efter planeringar, rehabilitering och behandling sopas undan med fnysningar. I bästa fall med ett; ”kanske i slutet av straffet”. Program för kriminella kvinnor utan missbruksproblem sägs inte vara aktuellt, då dessa anses vara ett allt för svårt klientel.

Här på häktet umgås personalen med oss i de gemensamma utrymmena. Eftervart lär de känna oss. De kommer ofta med adekvata förslag på ställen vi bör söka till för att få hjälp med den situation vi befinner oss i. Nästan dagligen anordnar de besök från olika instutitioner som presenterar vägar och möjligheter för oss. Man inges hopp om att det finns något konstruktivt att jobba mot. De uppmanar oss och bidrar till att vi gör en planering för att nå tillbaka till samhället. Så väl rustade det är möjligt för att förhoppningsvis lämna det kriminella livet.

På Hinseberg övervakar personalen fångarna genom en glasruta. Den personliga kontakt som finns är när utredarna har samtal för att göra dina villkor för fängelsestraffet. Har du då en egen planering för rehabilitering och behandling avfärdas den.

Nej, jag vill inte till Hinseberg. Kanske är det mer inlåst här och färre timmars utlåsning från cellen och helt avsaknad av möjlighet till permissioner. Men man möts med respekt och god vilja.

Tack och lov verkar Högsta Domstolens Nej dröja. Jag hoppas jag får fira jul och nyår här.

Annonser