file_19111.gifMamma är i skrivartagen, denna blogg handlar om ett besök de hade från BO, d.v.s. Barn Ombudsmannen:

I Fredags hade vi besök av BO, BarnOmbudsmannen. Hon var här för att sätta sig in i föräldrar och barns situation när föräldern sitter på häktet.

Vi kvinnor som har barn gick samman och gjorde en skrivelse till henne. Den tog upp punkter som vi anser borde förändras. Vi försökte att se barnens bästa framför både våra egna önskningar och framför häktets krav. Jag skriver ner det så får ni en chans att läsa:

Förälder under häktningstiden.

De föräldrar som är häktade när deras dom är verkställbar skall kunna lämna häktet för att senare inställa sig för fängelsestraffet.

Att under kaotiska förhållande separeras från sina föräldrar, som sker vid ett gripande av föräldern, är ett trauma för barnet. Att föräldern däremot i lugn och ro kan förbereda barnet på att de ska vara åtskilda under en period är betydligt mindre traumatiskt. Dessutom kan en fri förälder vara med i den praktiska planeringen för att barnet ska ha det så bra som möjligt under separationen.

Därför bör föräldrar med vårdnaden om sina barn släppas efter att de blivit dömda. När de viktiga förberedelserna gjorts för barnets välmående kan de ställa in sig för sitt fängelsestraff.

Detta bör lagstiftas så att det fungerar mer som vana än undantag.

Under häktningstiden skall barn kunna ringa sina föräldrar och samtalet ska släppas fram. Barns sorg, saknad och frågor har inget tidsschema. De bör kunna nå föräldrarna när oron och frågorna dyker upp. Tillgängligheten till föräldern ska inte styras av häktets rutiner utan av barnets behov.

Föräldrar med restriktioner:

De föräldrar som grips inför barnen bör efter högst 12 timmar få rätt till ett längre telefonsamtal med sina barn. De kan genom detta samtal lugna det kaos och oro som gripandet av föräldern har skapat hos barnet.

Denna rättighet bör lagstiftas.

Likaså bör förälder med restriktioner få ett längre besök med sina barn under den första veckan, av samma skäl som ovan, plus att det besöket ytterligare ska lugna barnet. De kan då med egna ögon se att föräldern mår bra.

Denna rättighet bör lagstiftas.

Sitter föräldern med restriktioner under en längre period bör barnets rätt att besöka sin förälder kontinueligt tillgodoses.

Sociala myndigheter bör snarast kopplas in när förälder häktas. oberoende om sociala myndigheter är inkopplade på placering av barnet eller ej. De bör besöka den häktade föräldern under första veckan så att de kan ”stämma av” att barnets trygghet är tillgodosett.

Besök och besökstider;

Beslkstiden bör vara längre än 50 minuter, förslagsvis minst tre timmar.

Vår upplevelse är att när barn kommer på besök känner de först in stämningen. Det tar tid för dem att börja känna sig bekväma i den främmande miljön. De behöver tid på sig för att öppna sig, börja prata och ställa frågor. Dessutom behövs det tid för närhet och beröring. Idag är besökstiden 50 minuter, vilket innebär att när det kvalitativa ugänget med barnet kan börja är besökstiden slut.

Besöken bör förberedas bättre från personalsidan:

Det bör finnas personal som har goda kunskaper om barn. T.ex. bör de presenter barnen kommer med inte avvisas. Låt barnen lämna presenterna i tron att föräldrarna får dem (även om det är saker de intagna inte får ta emot).

Välling och blöjor bör finnas tillgängliga från häktet, då detta inte är tillåtet att föra in.

Dörren om den intagna bör låsas först när barnen har avlägsnats. Det bör läggas extra vikt och hänsyn från personalens sida när barnet kommer och när de lämnar beslöket.

Det bör finnas tillräckligt med personal som kan stödja föräldern efter de haft besök från sina barn.

Besöksrummet;

Bör vara bättre anpassade för barnen. Där bör finnas toalett och pentry. Det bör finnas möjlighet för den intagna att ta med fika, mellanmål till sig själv och barnen.

På sikt bör även Kronobergshäktet bygga en besökslägenhet. På Kronobergshäktet sitter kvinnor länge. Väntetiden att få en fängelseplats är lång. Det är inte ovanligt att kvinnor sitter här mellan 6-12 månader. Av denna anledning bör det finnas besökslägenhet för barnfamiljer. Detta speciellt med tanke på att här sitter många kvinnor från andra länder. När deras familjer med barn äntligen har råd med en resa hit bör de få ett långt sammanhållande besök.

B.O. gjorde ett sympatiskt intryck. Hon lyssnade intresserat och ställde adekvata frågor. Nu får vi bara hoppas att hon gör något praktiskt för att förbättra förhållandena för alla barn som har sina föräldrar på häktet. Ja, förstås också för dem som har sina föräldrar i fängelse.

OBS! Lämnar en länk till SvD där det finns en artikel om just BO´s besök på Kronobergshäktet. DU kan läsa artikeln HÄR!

Annonser