En ny blogg i brevform har kommit från mamma:

Dagens blogg vill jag skriva som ett svar till Kristina Grahn´s kommentar:

Du säger att det är inte fel att ”skvallra” om man tagit avstånd från sitt brott. Du lever kanske i en föreställning att de som blir tagna med knark här inne får hjälp i form av vård? Vore det så så skulle jag hålla med dig. Att ange någon för att de ska få hjälp skulle kanske vara moraliskt riktigt. Men så fungerar det INTE. Den som blir tagen med droger får ”straff i straffet”. De flyttas över till isoleringen och nekas all kontakt med andra fångar. Denna isolering varar under minst två veckor. Till och med ”promenaden” på taket (en timme om dagen) blir i en egen ”tårtbit”. De få personliga ägodelar som vi får ha här inne tas ifrån dem. Jag tror att de s0om är utanför murarna ofta har en uppfattning att det bedrivs vård innanför murarna. Så är sällan fallet. Kanske villfarelsen förstärks av att det heter kriminalvård och personalen kallas vårdare. Sanningen är nog lättare att förstå om vi kallar anstalter för fängelse, personalen för vakter, vården för straff och intagna för fångar.

Senare under fängelsetiden kan fångar söka behandling för missbruk. Men tyvärr får de sådan behandling beviljad först i slutet av straffet. T.ex. om någon med gravt missbruk döms till två års fängelse används INTE större delen av tiden till vård, utan i bästa fall används de sex sista månaderna eler mindre till behandling för missbruket. Tiden före är endast straff. Om man inte är drogmissbrukare så finns det ofta andra destruktiva sidor som lett till kriminalitet. I min förra blogg berättade jag om medberoende som en stor orsak. För dessa andra destruktiva beteenden finns ingen behandling att få inom kriminalvården. Det sitter kvinnor här som har slutat missbruka sedan flera år, men som själva säger att de inte förmår att sätta stopp för sin kriminalitet. Man skulle kunna tro att kriminalvården kan behandla kriminalitet men så är inte fallet.

Kristina .G. om dina antaganden om vård skulle vara riktiga, skulle du ha rätt.

Till alla er som gett så fina kommentarer. För det stöd ni ger mig och inte minst till min dotter, er villjag säga ur djupet av mitt hjärta: TACK!

”Om man står med ett ben i det förflutna och ett ben i framtiden så pissar man faktiskt på nuet.”

Annonser