Mammas advokat hade berättat för henne att han inte har så stora förhoppningar om H.D. även om han ansåg att det är värt ett försök. Anledningen till att han inte är så hoppfull, är för att han arbetat som advokat i 30 år och endast lyckats få upp FEM mål till Högsta Domstolen som rört narkotikabrott… tycker det säger väldigt mycket!!

Annonser