På Torsdag faller Hovrättsdomen. Väntan är alltid det jobbigaste. På ett sätt vågar jag inte ha så mycket förhoppningar, särskilt som jag upplevde domarens attityd i rättssalen, ändå kan man inte låta bli att hoppas. Ett mildare straff skulle verkligen bli ett lyft, något att se fram emot, planera för… Jag ber.

Annonser