”(Advokatens namn) var här och vi gick tillsammans igenom utredningen. Utan att sätta för stora förhoppningar i gungning så kändes det ganska positivt efter hans besök. Det är nog sant vad du hört. Han är inte så social, men när det gäller sakfrågan är han knivskarp. Det jag gillar med honom är att han är både tydlig och direkt. I vart fall har vi funnit en bra arbetsform, och jag känner en ganska stor tillit till hans kunnande och agerande. Så får vi bara hoppas att det räcker hela vägen. Men han är ju ingen Gud och de faktiska förhållanden kan man  ju inte bortse från. Men utifrån den verkligheten kändes vårat sista samtal ganska upplyftande.”

Annonser