”Egentligen inser jag att isolering, ju längre, ju värre, är en stor belastning i rättvis rättssak. Hela ens personlighet vänds inåt och man förlorar talet att naturligt förmedla sig till omgivningen. Och så ska man plödsligt stå upp och uttrycka och formulera sig ”rätt” officiellt. Förmågan har ju medvetet skurits bort från det som samhället (domstolen) senare kräver att man ska göra.”

Annonser