Vad som känns lite viktigt att framhålla för mig personligen här är att Man inte i detta mål hittat någon som helst drog, hos någon av de inblandade! Och även att ”bevisingen” endast stödjer sig på telefonsamtal som avlyssnats och att man inte där heller talar om någon drog!

Jag vill också få sagt att mammas och styvpappas förklaringar till allt som skett är i stort sett identiska, trots att de hela tiden under häktningstiden suttit isolerade (med restriktioner) och alltså inte har kunnat ”komma överens” om denna historia! Man har också beskrivit detta i ett väldigt tidigt skede (i de första förhören!) och alltså inte ” väntat in rättegången för att se vad den andra sagt!”

Annonser