Efter lunch var det alltså dags för det andra Åtalet. Det åtalet där mamma alltså erkänt att hon hämtat in 147 gram heroin till Sverige. 

Hon hävdar att hon använt heroin under de sista två åren som självmedicinering efter en svår olycka hon var med om för två år sedan, då medicinerna hon får inte har varit tillräckliga. Hon sa att hon sniffat drogen.

Hon har beskrivit de två män, vars räkning hon åkte för. Hon skulle få  10% i betalning, fast inte i pengar, utan av drogen och att det var därför hon åkte!

Det konstiga i detta är att polisen inte har utrett dessa män, utan verkar ha bestämt sig för en annan sak. Nämligen att det var i samråd med hennes man och för en annan man hon gjort det. Det kom, efter lunchen alltså in en ny man, och de två första fanns inte kvar i rättssalen då.

Denna del av rättegången blev naturligtvis väldigt känslig för oss, eftersom vi inte visste eller ens kunde ana detta med mammas självmedicinering. 

Det var svårt för mamma med och det sa hon, efterom familjen satt med och vi inte kände till detta!

Men hon hävdade å sitt bestämdaste att detta varit hennes egen plan tillsammans med två män som inte fanns Åtalade!

Hon sa att hon gärna kunde sitta av sitt straff för det hon gjort, men att det svåraste straffet skulle vara om dessa andra personer skulle bli dömda för något hon gjort och de andra inte ens varit inblandade i det!

Hon var också mycket upprörd över att man har förutfattade meningar och tror att en kvinna inte är kapabel att ta egna beslut, utan behöver en man som ”lurar i” eller ”övertalar en” till något. Hon förklarade också att hon är en mycket självständig kvinna (vilket är sant!) och alltså planerat detta brott själv, tillsammans med utomstående.

Hon tyckte också det var konstigt att man inte kollat upp hennes version. Versionen var att hon skulle överlämna detta på Centralen till en av dessa män! Hon gick runt på olika cafeér (hon blev osäker på vilket café de skulle träffas, då de träffats tidigare på två olika ställen och de bara sagt att vi möts ”där vi möttes förut”) Eftersom mamma vid det laget hade span på sig, så tyckte hon det var konstigt att de inte tagit upp och kollat upp vidare att det stämde. Varför mannen hon skulle träffa inte kom, vet hon inte, men hon trodde att det kunde bero på att de möjligen upptäckt att hon hade span på sig!

Annonser