I Åklagarens slutanförande yrkade han på fem års fängelse för den andra mannen! För mamma och styvpappa yrkade han på sju år var!

Annonser