Att mamma blir dömd, står som en självklarhet! Frågan är där till vad hon ska dömas? Till det hon erkänt? Ja. Till alla spekulationer och tvetydiga telefonavlyssningar? Nej. Till moraliska tveksamheter? Ja, men det faller ju inte under olagligheter.

När det gäller de andra då? När det gäller styvpappa och den man som Åklagaren yrkar på 7-8 år på? Jag anser inte att de kan dömas för det! De har samstämmiga verioner av det som hänt! De är trovärdiga i sig själva, men även med tanke på de andra Åtalades vittnesmål.

Han som Åklagaren yrkar på 14 år för då? Det finns vissa oklarheter där. Framför allt p.g.a. att han var väldigt arg/upprörd och hade svårt eller vägrade uttrycka sig. Om det är ett brott, får de lärda dock tvista om… Men finns det konkreta bevis för narkotikabrott? Jag anser ändå inte det! Däremot kanske till andra brott, t.ex. ev. skattebrott, med tanke på hans förklaring till vart alla pengar kommit ifrån… Men det är inte heller åtalet!

Den sista mannen då? Han som Åklagaren yrkade på fem år för? Där känner jag kanske mest osäkerhet. Hans förklaring var både logisk och bra, problemet var återigen att jag tror han uttryckte sig dåligt. Det kan misstolkas… Det kan framstå som han uttrycker sig illa för att ”slingra sig”. Men om man går på konkret bevisföring, så finns det egentligen inget som dömer honom heller…

När det gäller den andra tjejen då? Ja, med tanke på att hon faktiskt har erkänt att hon snodde pengarna, så är ju det ett brott! Däremot så var hon tvetydig i sin beskrivning om hon förstått att pengarna varit ”knarkpengar”…

Detta är alltså min egen sammanfattning om bevisningen som framkom vid rättegången!

Annonser