Precis innan lunch så höll Åklagare och Advokater ett slutanförande. Åklagaren yrkade på 14 år för den ena mannen, 7-8 år för den andra mannen. För mamma och styvpappa yrkade han ännu inget, så rättegången skulle fortsätta med dem! Där uppstod en del förvirring för oss åhörare. Men efter lunchen fick det sin förklaring! De stod nämligen åtalade i ett mål till, medan de andra två inte gjorde det!

Det första åtalet gällde allt så mammas och styvpappas samröre med två män, dessa två mäns samröre med en annan kvinna (som tagits upp och avslutats på Måndagen, där Åklagaren yrkade på ett års fängelse för henne!)

Annonser