Älska sanningen men förlåt snedstegen!

Författare: Voltaire.

Annonser