Det var naturligtvis svårt att se mamma igår, utan att ha en möjlighet att kunna prata med henne, eller krama om henne. Men det var hennes dag. Hon hade annat att koncentrera sig på och allt annat var tvunget att stå tillbaka.

Annonser