Jag är så glad att vi hunnit förbereda både mamma och styvpappa på att vi blir många som kommer att närvara vid rättegången, så det inte blir en chock för dem…

Kanske blir det en chock för dem i alla fall, men mentalt bör de ha förberett sig till viss del i alla fall…

Det kommer naturligtvis att vara svårt att se dem där i rättsalen, utan att kunna tala med dem, eller krama dem…

Annonser