När jag mår riktigt kass så blir jag så glad av ordspråk och aforismer. Ett ordspråk har ju den förmågan att centrera kloka ord, men några kloka rader. Ett bra ordspråk ger ju också förmågan att få sätta ord på sorg, samtidigt som den kan inge en massa hopp om en bättre morgondag!

Bara en liten förklaring till varför jag ibland lägger in små tänkvärdheter!

Annonser