Ingen är så god att han ej har något fel,

ej så dålig att han alls icke duger!

Författare: Okänd.

Annonser