Utan medmänniskor är människor inte människor. Författare: T. Kallifatides.

Annonser