För den som inte kan förlåta

är livet värre än döden.

Författare: Okänd.

Annonser