Ingenting är för människan

så svårt att uthärda

som ett liv

utan uppgifter och mål.

Författare: Pascal.

Annonser