Man kan inte hindra sorgens fåglar

att flyga över ens huvud

Men man kan hindra dem

att bygga bo där.

Författare: Okänd.

Annonser