MOD.                        Att visa sin svaghet

                        fordrar stor styrka

                        Att erkänna sin feghet

                         kräver stort mod.

                             Författare: Erik Sjödin.

Annonser