Jag måste säga att det känns lite bättre idag. Bara vetskapen om att vi har ett rättegångsdatum nu underlättar enormt!

På ett sätt lever vi ju fortfarande i total ovisshet, men vi har ändå fått kännedom om rättegångsdatumet och det är i alla fall ett steg i rätt riktning!

Ett steg på vägen är i alla fall ett steg på vägen.

Annonser