Den högsta lyckan är att vara älskad för sin egen skull, eller rättare sagt: att vara älskad trots att man är den man är.

                              Av: Victor Hugo.

Annonser