Tänk vad  musik kan väcka i oss…

Jag blir förundrad över att gammal musik som vi har mycket minnen av, inte bara kan väcka en känsla från förr, men även frammana dofter, tankar och även en stark känsla, som vi hade då…

Musik är verkligen en maktfaktor!

Annonser