Vi rusar oftast genom livet, det rullar på och vi har svårt att bromsa. Tills något plödsligt händer. Som tvingar oss att stanna upp! Då åker nödbromsen i och vi tvingas tvärnita. Kanske p.g.a. en skilsmässa, kanske p.g.a. någon nära anhörigs bortgång, kanske av sjukdom eller av något annat skäl.

Då har vi plödsligt anledning att stanna upp och ifrågasätta allt vi tidigare bara har tagit för givet! Men vad viktigt det är att få dessa ”nödstopp” ändå… För vår fortsatta existens!

Annonser