En människa som blivit fråntagen allt behöver stöd. Oavsett hur det kommit sig eller om det är personen i fråga som själv ”satt sig i den situationen”.För att fungera med andra människor måste man få omsorg och kärlek. Man måste få känna att man betyder något för andra människor, att man har ett människovärde.

Där någonstans finns mina tankar och känslor och där någonstans ligger min omsorg av mamma.

Oavsett bakgrund eller anledning, så har hon ändå mist allt.

Sina föräldrar, sin frihet, sin kommunikation, sin självständighet…

Jag känner ödmjukhet.

Annonser