Vi väljer inte vilka sorger vi ska möta eller när…

Men vi väljer så småningom hur vi ska gå vidare…

När vi har sörjt klart. När vi är redo för nästa steg!

Och det blir vi! Förr eller senare!

Annonser