När allt känns svårt och jag inte mår så bra, så brukar jag försöka trösta mig med att det alltid finns folk som har det värre. Det är sant och det gör att man inte behöver drunkna i sin egen självömkan, men det finns också gånger när den trösten känns ganska tröstlös…

Annonser