Det sägs att när man nått sin botten och man mår som allra sämst, då kan det bara bli bättre…!

Problemet är att jag åtskilliga gånger den sista 2 ½ månaden trott att jag har nått botten, för att sedan sjukna ytterligare lite…

Annonser