Mamma! Det är nu jag vill finnas där hos dig och för dig! Det är nu jag vill hålla din hand, sova vid din sida.

Känna din doft, som ingen annan har.

Jag vill ha tröst av dig och jag vill trösta dig!

Men väggarna till kronobergshäktet verkar vara oändliga. Jag känner inte din närvaro genom dem, jag känner inte ens din doft.

Jag känner inte dina tankar och känslor…

Och mina tårar rinner i ensamhet…

Annonser