Med viss risk att någon snart tror att hela denna blogg är uppdiktad, vill jag ändå meddela att min morfar gick bort för några timmar sedan…!

Annonser