En dag, förr eller senare, så kommer de att friges.

Både mamma och styvpappa. Det må dröja, mycket vatten må ha runnit under våra broar den dagen, men det är ofrånkomligt!

Förr eller senare kommer de att friges. Då kommer vi antagligen att stå inför nya problem, eller bara andra typer av problem. För problem kommer och går genom livet.

När än den dagen kommer, så ger det mig hopp att tänka på att den kommer!

Annonser