Jag satt och tänkte här lite på bristen på kommunikation med mamma. Vi har ju många gånger varit ifrån varann i över 2 månader.

Den största skillnaden mot nu är ju att vi då pratat om praktiska saker INNAN och att man då förberett allt.

Dessutom, om någon av oss rest bort, så har det ju alltid funnits ett nummer som man KAN nå varandra på.

Dessutom så är det kanske i ”kris” man får mer behov av att prata med varandra.

Nej, jag vet inte precis varför, men den nuvarande bristen på kommunikation är stor skillnad från annars, det vet jag i alla fall…

Annonser