Jag tror på att vi är en spegel av alla människor vi har mött!

Vi påverkas alla av varenda människa som vi kommit i kontakt med.

Från föräldrar, lärare, grannar, vänner, klass-/arbetskamrater, våra syskon, partner, ja, i stort sätt alla vi omgett oss av.

Ingen av oss har samma förutsättningar för hur vi ”lyckas” i livet. Det tror inte jag i alla fall. Men sedan så tror jag att även om vi skulle födas med exakt samma förutsättningar, så tror jag ändå att våra liv kommer skilja sig från varann.

Dels för att vi, som sagt, möter olika personer som påverkar oss på olika sätt. Men också för att vi alla föds med olika personligheter och olika styrkor/svagheter.

Med detta menar jag inte att jag inte tycker vi har något eget ansvar för vad vi gör med våra liv. För det har vi naturligtvis. Och vi har naturligtvis ett ansvar för hur vi behandlar och bemöter våra medmänniskor…

Så tänk på ditt bemötande mot andra, det kan faktiskt påverka den personen. Resten av dess liv!

Annonser