Som ett gift i mitt blod. Som vandrar runt och sprider sig i hela min kropp… Ett gift av sorg och bitterhet av ilska över hela situationen.

Maktlöshet känner jag. Som att allt sker runt omkring mig, samtidigt som mitt blod förgiftas. Sprids runt… obotligt gift…

Annonser