Att du är inlåst, kan inte hindra dina tankar att flyga fritt med vinden.

Att du är inlåst, kan inte hindra ditt inre att känna kärlek.

Att du är inlåst, kan inte få dig att sluta drömma, hoppas!

Att du är inlåst, begränsar din frihet, men dina tankar kan aldrig fängslas.

Dina känslor är alltid fria.

Annonser