Från att ha varit svag, ledsen, nere, börjar jag nu finna viss styrka. Vissa korta stunder även viss glädje.

Vårsäsongens solstrålar tränger fram till mig, genom mig och ger mig energi och styrka.

Jag känner kamplust. Jag känner att allt inte är förbi. Vi må möta våra strider genom livet som vi måste ta oss igenom och som vi måste bestrida. Men vi kommer också göra det.

Vi må känna oss ödelagda i vissa stunder, men sanningen att säga så har vi nog bara växt oss starkare, gjort oss ödmjukare för livet och vår egen otillräcklighet. Lärt känna våra egna små svagheter och egenheter och lärt oss handskas med de svårigheter vi möter i livet.

Jag är inte uträknad, min nyvunna styrka har bara sett sin början!

Annonser