På ett annat ställe på Kriminalvårdens sidor finner jag att 5-6 % av de i Sverige till fängelse dömda, är kvinnor… Totalt omkring 250 kvinnliga fångar, alltså. Kan inte tro att min mamma skulle bli en av dessa… Hoppas i stället att detta bara visar sig vara en ond dröm, med ett mycket lyckligt slut!

Annonser