Det gäller att inte tappa tron. Och hoppet! Det gäller att hålla fast vid verkligheten, men ändå minnas att det finns något mer. Inte fullt lika påtagligt. Men ändå en verklighet.

Det gäller att hålla fast vid tron och hoppet! Det gäller att inte förlora förståndet!

Ett av min mammas favoritcitat är:

”Allt som av kärlek är fyllt, skall bestå!”

Annonser