En mamma är alltid en mamma. Under livets gång så har vi våra konflikter med vår mamma, våra oenigheter. Men för de flesta av oss tror jag vår känslomässigt starka bindning till vår mamma är livslång.

För de flesta av oss står hon för omsorg och trygghet. För glädje och kärlek.

Det är inget undantag i vår familj. Vår mamma är väldigt betydelsefull för oss. Hon är drivkraften bakom det mesta som sker i vår familj. Stark, outtröttlig, trygg och kärleksfull. Därför ar det också kaos i vårt inre just nu. Därför har våra liv ryckts upp med rötterna och jag vet det kommer att ta tid att finna stabilitet och trygghet igen!

Men länge leve kärleken!

Annonser